IDC Schedule ตารางหลักสูตรครูสอนดำน้ำ IDC


ตารางหลักสูตรครูสอนดำน้ำ IDC

 

มาเรียนหลักสูตรครูสอนดำน้ำ IDC ที่ศูนย์ดำน้ำระดับห้าดาวของเรา แล้วเป็นครูสอนดำน้ำของ PADI กัน! 

เลือกวันแล้วฝึกจนได้เป็นครูสอนดำน้ำของ PADI

 

เราสอนหลักสูตรครูสอนดำน้ำ IDC ทุกเดือน ซึ่งจัดที่ศูนย์ดำน้ำ PADI ระดับห้าดาวของเราบนเกาะลันตา และมีการจัดสอบครูสอนดำน้ำ IE ตลอดทั้งปี นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดตารางเวลาสำหรับการเรียนและสามารถลงสอบในสถานที่อื่นๆได้ ในกรณีที่ไม่สะดวกในเวลาที่กำหนดไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการสอบ เช่น เกาะลันตา ภูเก็ต และอ่าวนาง อยู่ที่ด้านล่าง หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเรา

 

ตารางหลักสูตรครูสอนดำน้ำ IDC

 

IDC Start Date IE Date IDC Location IE Location
2nd Oct 2023 14th Oct 2023 Koh Lanta Phuket 
9th Oct 2023 21st Oct 2023 Koh Lanta Koh Lanta
2nd Nov 2023 15th Nov 2023 Koh Lanta Koh Lanta
6th Nov 2023 18th Nov 2023 Koh Lanta Phuket 
28th Nov 2023 10th Dec 2023 Koh Lanta Phuket 
4th Dec 2023 16th Dec 2023 Koh Lanta Koh Lanta
       
       
       
       
       
       

ประหยัดเงินมากขึ้นด้วยการจองออนไลน์ล่วงหน้ากับเรา

จองทริปดำน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รับส่วนลด 10%!
จองเลย